Blekinge

Blekinge län

Hur är det att leva och bo i kommunerna i Blekinge län?

Blekinge län är till landytan det minsta länet i landet. Länet består av 5 kommuner och har en landareal på 2 947 kvadratkilometer, vilket är knappt 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlskrona.

Källa: ekonomifakta.se

KARLSKRONA - Bäst att bo

I Blekinge* tycker invånarna att det är bäst att leva och bo i Karlskrona kommun
Bäst att bo

KARLSKRONA - Rekommenderar

I Blekinge* är det Karlskrona kommun som flest vill rekommendera
Rekommendera

KARLSKRONA - Tryggast

I Blekinge län* anses Karlskrona vara den tryggaste kommunen att bo i
TRYGGAST

KARLSKRONA - Bebyggelse

I Blekinge län* anses Karlskrona ha den mest trivsamma bebyggelsen

BEBYGGELSE

*Statistiken ovan baseras på SCBs årliga kommunundersökning där 135 kommuner i Sverige deltog år 2019 och den totala svarsfrekvensen var 41%. I Blekinge län deltog bara 2 av 5 kommuner. Ett OSU drogs ur varje kommun i åldrarna 18-84 år. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare, 1 200 personer i kommuner med 10 000 – 59 999 invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 invånare eller fler. 

Omslagsfoto mostphotos.com foto hus Karlskrona Magnus Wilson/mostphotos.com 

Kommuner (med i SCBs mätning markerat i blått):

OBS! Kommunsidorna är under uppbyggnad och därför går det inte att klicka på dem just nu.

  • Karlshamn
  • Karlskrona
  • Olofström
  • Ronneby
  • Sölvesborg