Danderyd

Danderyd

Hur är Danderyd som en plats att leva och bo på?

 

 

  • Danderyds kommundelar: Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund
  • Antal invånare (2019): Cirka 32 857 personer (snitt Sverige: 35 612 personer)
  • Hushåll (2018): 38,7% ensamstående, 52,2% sammanboende och 9,2% övriga hushåll (rikssnitt 46,6% ensamstående, 46,5% sammanboende och 10,2% övriga)
  • Skattesats (2020): 31,03 % (rikssnitt 32,28)
  • Genomsnittlig inkomst (2018) 20-64 år: 52 883 kr/mån före skatt (rikssnitt 27 966 kr/mån)

Källa: Danderyd kommun, Ekonomifakta och SCB
Omslagsbild: Jan Ainali

Mest uppskattat i Danderyds kommun enligt invånarna:

  • Universitet och högskoleutbildning inom rimligt avstånd
  • Tillgång till natur och grönska
  • Enkelt kunna transportera sig med bil

Se alla medelbetyg för ett urval av alla områden i Danderyd som mäts.

Källa: SCB


TUMME UPP
nedan visar andel höga betyg (8-10) och TUMME NER visar andel låga betyg (1-4) på en 10-gradig skala.

Danderyd plats 4 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

45 %

10 %

Danderyd plats 29 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

50 %

15 %

Danderyd plats 4 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

67 %

7 %

Danderyd plats 1 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

73 %

5 %

Miljötillståndet i Danderyd

Danderyds kommun hamnar på plats 16 av 290 i kommunrankning i miljöbarometern år 2019.

Källa: Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Se hela rankinglistan i Sverige