Gävleborgs län

Gävleborgs län

Hur är det att leva och bo i kommunerna i Gävleborgs län?

Gävleborgs län är till landytan det 7:e största länet i landet. Länet består av 10 kommuner och har en landareal på 18 200 kvadratkilometer, vilket är ungefär 4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Gävle.

Källa: ekonomifakta.se

HUDIKSVALL - Bäst att bo

I Gävleborgs län* tycker invånarna att det är bäst att leva och bo i Hudiksvall kommun
Bäst att bo

HUDIKSVALL - Rekommenderar

I Gävleborgs län* är det Hudiksvall kommun som flest vill rekommendera
Rekommendera

NORDANSTIG - Tryggast

I Gävleborgs län* anses Nordanstig vara den tryggaste kommunen att bo i
TRYGGAST

HUDIKSVALL - Bebyggelse

I Gävleborgs län* anses Hudiksvall ha den mest trivsamma bebyggelsen

BEBYGGELSE

*Statistiken ovan baseras på SCBs årliga kommunundersökning där 135 kommuner i Sverige deltog år 2019 och den totala svarsfrekvensen var 41%. I Gävleborgs län deltog 7 av 10 kommuner. Ett OSU drogs ur varje kommun i åldrarna 18-84 år. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare, 1 200 personer i kommuner med 10 000 – 59 999 invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 invånare eller fler. 

Omslagsbild Hudiksvall Jagen51/mostphotos.com, Kanal Hudiksvall Michael Erhardsson/mostphotos.com, Nordanstig Atag/mostphotos.com

Kommuner (med i SCBs mätning markerat i blått)

OBS! Kommunsidorna är under uppbyggnad och därför går det inte att klicka på dem just nu.

  • Bollnäs
  • Gävle
  • Hofors
  • Hudiksvall
  • Ljusdal
  • Nordanstig
  • Ockelbo
  • Ovanåker
  • Sandviken
  • Söderhamn