Gotland

Gotland

Hur är Gotland som en plats att leva och bo på?

 

 

Foto:Mickes fotosida/ Mostphotos

  • Gotlands kommundelar: Dalhems, Fårösunds, Havdhems, Hemse, Hoburgs, Klintehamns, Ljugarns, Lärbro, Romaklosters, Stenkumla, Stånga, Tingstäde
  • Antal invånare (2019): Cirka 59 686 personer (snitt Sverige: 35 612 personer)
  • Hushåll (2018): 48,4% ensamstående, 44,9% sammanboende och 6,7% övriga hushåll (rikssnitt 46,6% ensamstående, 46,5% sammanboende och 6,9% övriga)
  • Skattesats (2020): 33,60 % (rikssnitt 32,28)
  • Genomsnittlig inkomst (2018) 20-64 år: 24 608 kr/mån före skatt (rikssnitt 27 966 kr/mån)

Källa: Gotlands län, Ekonomifakta och SCB

Mest uppskattat i Gotland kommun enligt invånarna:

  • Tillgång till natur och grönska
  • Möjligheten att enkelt kunna transportera sig med bil
  • Räddningstjänsten

Se alla medelbetyg för ett urval av alla områden i Gotland som mäts.

Källa: SCB


TUMME UPP
nedan visar andel höga betyg (8-10) och TUMME NER visar andel låga betyg (1-4) på en 10-gradig skala.

Gotland plats 53 av 111 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

52 %

11 %

Gotland plats 15 av 111 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

57 %

15 %

Gotland plats 36 av 111 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

53 %

12 %

Gotland plats 45 av 111 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

38 %

14 %

Miljötillståndet i Gotland

Gotlandkommun hamnar på plats 226 av 290 i kommunrankning i miljöbarometern år 2019.

Källa: Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Se hela rankinglistan i Sverige