Hallands län

Hallands län

Hur är det att leva och bo i kommunerna i Hallands län?

Hallands län är till landytan ett det 18:e största länet i landet. Länet består av 6 kommuner och har en landareal på 5 462 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Halmstad.

Källa: ekonomifakta.se

VARBERG och KUNGSBACKA - Bäst att bo

I Halland* tycker invånarna att det är bäst att leva och bo i Varberg och Kungsbacka kommun
Bäst att bo

VARBERG och KUNGSBACKA - Rekommenderar

I Halland* är det Varberg och Kungsbacka kommun som flest vill rekommendera
Rekommendera

KUNGSBACKA - Tryggast

I Hallands län* anses Kungsbacka vara den tryggaste kommunen att bo i

TRYGGAST

KUNGSBACKA - Bebyggelse

I Hallands län* anses Kungsbacka ha den mest trivsamma bebyggelsen
BEBYGGELSE

*Statistiken ovan baseras på SCBs årliga kommunundersökning där 135 kommuner i Sverige deltog år 2019 och den totala svarsfrekvensen var 41%. I Hallands län deltog bara 5 av 6 kommuner. Ett OSU drogs ur varje kommun i åldrarna 18-84 år. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare, 1 200 personer i kommuner med 10 000 – 59 999 invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 invånare eller fler. 

Omslagsfoto och foton kungsbacka Carina Andreasson/mostphotos.com. Foton Varberg Birgitta Åstrand/mostphotos.com

Kommuner (med i SCBs mätning markerat i blått):

OBS! Kommunsidorna är under uppbyggnad och därför går det inte att klicka på dem just nu.

  • Falkenberg
  • Halmstad
  • Hylte
  • Laholm
  • Kungsbacka
  • Varberg