Jämtland

Jämtlands län

Hur är det att leva och bo i kommunerna i Jämtlands län?

Jämtlands län är till landytan det 3:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 49 343 kvadratkilometer, vilket är ungefär 12 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Östersund.

Källa: ekonomifakta.se

BERG - Bäst att bo

I Jämtland* tycker invånarna att det är bäst att leva och bo i Berg kommun

Bäst att bo

BERG - Rekommenderar

I Jämtland* är det Berg kommun som flest vill rekommendera
Rekommendera

BERG och HÄRJEDALEN - Tryggast

I Jämtlands län* anses Berg och Härjedalen vara de tryggaste kommunerna att bo i
TRYGGAST

BERG - Bebyggelse

I Jämtlands län* anses Berg ha den mest trivsamma bebyggelsen
BEBYGGELSE

* Statistiken ovan baseras på SCBs årliga kommunundersökning där 135 kommuner i Sverige deltog år 2019 och den totala svarsfrekvensen var 41%. I Jämtlands län deltog bara 3 av 8 kommuner, se vilka nedan. Ett OSU drogs ur varje kommun i åldrarna 18-84 år. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare, 1 200 personer i kommuner med 10 000 – 59 999 invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 invånare eller fler. 

Omslagsfoto Andrey Armyagov/mostphotos och fotot Berg Inbj/mostphotos.com. Fotot Härjedalen Lars Johansson/mostphotos.com

Kommuner (med i SCBs mätning markerat i blått):

OBS! Kommunsidorna är under uppbyggnad och därför går det inte att klicka på dem just nu.

  • Berg
  • Bräcke
  • Härjedalen
  • Krokom
  • Ragunda
  • Strömsund
  • Åre
  • Östersund