Jokkmokk

Jokkmokk

Hur är Jokkmokk som en plats att leva och bo på?

 

 

  • Jokkmokk kommundelar:
    Jokkmokk, Kåbdalis och Mattisudden
  • Antal invånare (2019): Cirka 4 923 personer (snitt Sverige: 35 612 personer)
  • Hushåll (2018): 51,6% ensamstående, 43% sammanboende och 5,4% övriga hushåll (rikssnitt 46,6% ensamstående, 46,5% sammanboende och 6,9% övriga)
  • Skattesats (2020): 34,29 % (rikssnitt 32,28)
  • Genomsnittlig inkomst (2018) 20-64 år: 26 041 kr/mån före skatt (rikssnitt 27 966 kr/mån)

Källa: Jokkmokk kommun, Ekonomifakta och SCB

Mest uppskattat i jokkmokk kommun enligt invånarna:

  • Tillgång till natur och grönska
  • Trygghet och säkerhet från att utsättas för brott
  • Möjligheten att enkelt kunna transportera sig med bil

Se alla medelbetyg för ett urval av alla områden i Jokkmokk som mäts.

Källa: SCB


TUMME UPP
nedan visar andel höga betyg (8-10) och TUMME NER visar andel låga betyg (1-4) på en 10-gradig skala.

Jokkmokk plats 54 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

45 %

12 %

Jokkmokk plats 1 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

81 %

5 %

Jokkmokk plats 65 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

43 %

24 %

Jokkmokk plats 44 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

38 %

18 %

Miljötillståndet i Jokkmokk

Jokkmokk kommun hamnar på plats 199 av 290 i kommunrankning i miljöbarometern år 2019.

Källa: Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Se hela rankinglistan i Sverige