Frågor Klimatsmarta bostäder

Personliga berättelser om klimatsmarta bostäder

Vill du berätta om din klimatsmarta bostad? Besvara då frågorna nedan. 

(Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 145 öre/kWh (1,4 kr/kWh) under 2018 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms. Totalkostnaden är ca 28 000 kr/år och 2 333 kr/mån.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
OBS! Varje bild bör vara max 2 MB. Filformat JPEG (JPG) rekommenderas.