Kronobergs län

Kronobergs län

Hur är det att leva och bo i kommunerna i Kronobergs län?

Kronobergs län är till landytan det 14:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 8 468 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Växjö.

Källa: ekonomifakta.se

MARKARYD - Bäst att bo

I Kronobergs län* tycker invånarna att det är bäst att leva och bo i Markaryd kommun
Bäst att bo

ÄLMHULT - Rekommenderar

I Kronobergs län* är det Älmhult kommun som flest vill rekommendera
Rekommendera

ÄLMHULT - Tryggast

I Kronobergs län* anses Älmhult vara den tryggaste kommunen att bo i
TRYGGAST

ÄLMHULT - Bebyggelse

I Kronobergs län* anses Älmhult ha den mest trivsamma bebyggelsen
BEBYGGELSE

* Statistiken ovan baseras på SCBs årliga kommunundersökning där 135 kommuner i Sverige deltog år 2019 och den totala svarsfrekvensen var 41%. I Kronobergs län deltog 4 av 8 kommuner, se vilka nedan. Ett OSU drogs ur varje kommun i åldrarna 18-84 år. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare, 1 200 personer i kommuner med 10 000 – 59 999 invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 invånare eller fler. 

Omslagsfoto Putte71/mostphotos.com, Älmhult Michael Erhardsson/mostphotos.com 

Kommuner (med i SCBs mätning markerat i blått):

OBS! Kommunsidorna är under uppbyggnad och därför går det inte att klicka på dem just nu.

  • Alvesta
  • Lessebo
  • Ljungby
  • Markaryd
  • Tingsryd
  • Uppvidinge
  • Växjö
  • Älmhult