Lidingö

Lidingö

Hur är Lidingö som en plats att leva och bo på?

 

 

  • Lidingö kommundelar: Baggeby, Bo, Brevik, Elfvik, Gångsätra, Hersby, Islinge, Käppala, Larsberg, Långängen, Mosstorp. Näset, Rudboda. Skärsätra. Sticklinge, Stockby, Torsvik
  • Antal invånare (2019): Cirka 48 123 personer (snitt Sverige: 35 612 personer)
  • Hushåll (2018): 44,9% ensamstående, 47,1% sammanboende och 8% övriga hushåll (rikssnitt 46,6% ensamstående, 46,5% sammanboende och 10,2% övriga)
  • Skattesats (2020): 30,07 % (rikssnitt 32,28)
  • Genomsnittlig inkomst (2018) 20-64 år: 44 041 kr/mån före skatt (rikssnitt 27 966 kr/mån)

Källa: Lidingö kommun, Ekonomifakta och SCB
Omslagsbild: Bengt Nyman 

Mest uppskattat i Lidingö kommun enligt invånarna:

  • Tillgång till natur och grönska
  • Enkelt kunna transportera sig med bil
  • Möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen som t ex sport, kultur, friluftsliv 

Se alla medelbetyg för ett urval av alla områden i Lidingö som mäts.

Källa: SCB


TUMME UPP
nedan visar andel höga betyg (8-10) och TUMME NER visar andel låga betyg (1-4) på en 10-gradig skala.

Lidingö plats 3 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

47 %

8 %

Lidingö plats 24 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

57 %

14 %

Lidingö plats 3 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

74 %

6 %

Lidingö plats 3 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

62 %

5 %

Miljötillståndet i Lidingö

Lidingö kommun hamnar på plats 116 av 290 i kommunrankning i miljöbarometern år 2019.

Källa: Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Se hela rankinglistan i Sverige