Lidköping

  • Lidköping kommundelar: Järpås, Kållands-Råda, Norra Kållands, Saleby, Tuns, Vinninga och Örslösa landskommuner
  • Antal invånare (2019): Cirka 40 089 personer (snitt Sverige: 35 612 personer)
  • Hushåll (2018): 45,2% ensamstående, 50,5% sammanboende och 4,3% övriga hushåll (rikssnitt 46,6% ensamstående, 46,5% sammanboende och 5,5% övriga)
  • Skattesats (2020): 32,74 % (rikssnitt 32,28)
  • Genomsnittlig inkomst (2018) 20-64 år: 27 691 kr/mån före skatt (rikssnitt 27 966 kr/mån)

Källa: Lidköping kommun, Ekonomifakta och SCB
Omslagsbild: I99pema

Mest uppskattat i Lidköping kommun enligt invånarna:
  • Tillgång till natur och grönska
  • Biblioteksverksamheten
  • Utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd
Se alla medelbetyg för ett urval av alla områden i Lidköping som mäts. Källa: SCB


TUMME UPP
nedan visar andel höga betyg (8-10) och TUMME NER visar andel låga betyg (1-4) på en 10-gradig skala.

Lidköping plats 7 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

62 %

5 %

Lidköping plats 53 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

36%

22 %

Lidköping plats 8 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

63 %

6 %

Lidköping plats 9 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

53 %

10 %

Miljötillståndet i Lidköping

Lidköping kommun hamnar på plats 18 av 290 i kommunrankning i miljöbarometern år 2019.

Källa: Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Se hela rankinglistan i Sverige