Örebro län

 

Örebro län

Hur är det att leva och bo i kommunerna i Örebro län?

Örebro län är till landytan det 13:e största länet i landet. Örebro län består av 12 kommuner och har en landareal på 8 546 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Örebro.

Källa: ekonomifakta.se

ÖREBRO - Bäst att bo

I Örebro län* tycker invånarna att det är bäst att leva och bo i Örebro kommun
Bäst att bo

ÖREBRO - Rekommenderar

I Örebro län* är det Örebro kommun som flest vill rekommendera
Rekommendera

HALLSBERG - Tryggast

I Örebro län* anses Hallsberg vara den tryggaste kommunen att bo i
TRYGGAST

ÖREBRO - Bebyggelse

I Örebro län* anses Örebro ha den mest trivsamma bebyggelsen
BEBYGGELSE

* Statistiken ovan baseras på SCBs årliga kommunundersökning där 135 kommuner i Sverige deltog år 2019 och den totala svarsfrekvensen var 41%. I Örebro län deltog bara 3 av 12 kommuner, se vilka nedan. Ett OSU drogs ur varje kommun i åldrarna 18-84 år. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare, 1 200 personer i kommuner med 10 000 – 59 999 invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 invånare eller fler. 

Alla foton: Michael Erhardsson/mostphotos.com

Kommuner (med i SCBs mätning markerat i blått):

OBS! Kommunsidorna är under uppbyggnad och därför går det inte att klicka på dem just nu.

 • Askersund
 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro