Salem

Salem

Hur är Salem som en plats att leva och bo på?

 

 

  • Salem kommundelar: Salem och Rönninge
  • Antal invånare (2019): Cirka 16 750 personer (snitt Sverige: 35 612 personer)
  • Hushåll (2018): 37,2% ensamstående, 55% sammanboende och 7,7% övriga hushåll (rikssnitt 46,6% ensamstående, 46,5% sammanboende och 6,9% övriga)
  • Skattesats (2020): 31,75 % (rikssnitt 32,28)
  • Genomsnittlig inkomst (2018) 20-64 år: 32 216 kr/mån före skatt (rikssnitt 27 966 kr/mån)

Källa: Salem kommun, Ekonomifakta och SCB
Omslagsbild: Micke Holmberg/mostphotos.com

Mest uppskattat i Salem kommun enligt invånarna:

  • Möjligheterna att kunna transportera sig med bil
  • Tillgängligheten till återvinningscentraler
  • Tillgång till natur och grönska

Se alla medelbetyg för ett urval av alla områden i Salem som mäts.

Källa: SCB


TUMME UPP
nedan visar andel höga betyg (8-10) och TUMME NER visar andel låga betyg (1-4) på en 10-gradig skala.

Salem plats 29 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

28 %

23 %

Salem plats 70 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

33 %

29 %

Salem plats 34 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

51 %

16 %

Salem plats 26 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

46 %

14 %

Miljötillståndet i Salem

Salem kommun hamnar på plats 82 av 290 i kommunrankning i miljöbarometern år 2019.

Källa: Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Se hela rankinglistan i Sverige