Stockholms län

Stockholms län

Hur är det att leva och bo i kommunerna i Stockholms län?

Stockholms län är till landytan det 16:e största länet i landet. Länet består av 26 kommuner och har en landareal på 6 519 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Stockholm.

Källa: ekonomifakta.se

LIDINGÖ - Bäst att bo

Enligt invånarna är Lidingö bäst att leva och bo på i Stockholms län*
Bäst att bo

LIDINGÖ - Rekommenderar

Enligt invånarna är Lidingö den kommun som flest rekommenderar i Stockholms län*
Rekommendera

VAXHOLM - Tryggast

Enligt invånarna är Vaxholm tryggast i Stockholms län*
TRYGGAST

DANDERYD - Bebyggelse

Enligt invånarna är Danderyd den kommun i hela Sverige* som har trivsammast bebyggelse
BEBYGGELSE

*Statistiken ovan baseras på SCBs årliga kommunundersökning där 135 kommuner i Sverige deltog år 2019 och den totala svarsfrekvensen var 41%. I Stockholms län deltog 19 av 26 kommuner. Ett OSU drogs ur varje kommun i åldrarna 18-84 år. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare, 1 200 personer i kommuner med 10 000 – 59 999 invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 invånare eller fler. 

Fotona som visar Lidingö, Djursholm och Hembygdsgården i Vaxholm är tagna av Bengt Nyman.

Kommuner (med i SCBs mätning markerat i blått):

Karta Stockholms län

OBS! Sidorna är under bearbetning, de sidor som är med i SCBs undersökning och klara är grönmarkerade i fetstil.