TäbyTäby

Hur är Täby som en plats att leva och bo på?

  • Täby kommundelar: Arninge, Broby, Erikslund, Lövbrunna, Visinge, Ella gård, Ella park, Ensta, Fällbro, Gribbylund, Hagby, Hägernäs, Karby, Lahäll, Litsby, Löttinge, Näsbypark, Roslags-Näsby, Rönninge, Skarpäng, Skogberga, Skålhamra, Såsta, Tibble, Täby centrum. Täby park Åkerby, Torslunda, Täby kyrkby, Valla, Viggbyholm, Vågsjö
  • Antal invånare (2019): Cirka 71 874 personer (snitt Sverige: 35 612 personer)
  • Hushåll (2018): 39,38% ensamstående, 53,9% sammanboende och 6,8% övriga hushåll (rikssnitt 46,6% ensamstående, 46,5% sammanboende och 10,2% övriga)
  • Skattesats (2020): 29,63 % (rikssnitt 32,28)
  • Genomsnittlig inkomst (2018) 20-64 år: 40 883 kr/mån före skatt (rikssnitt 27 966 kr/mån)

Källa: Täby kommun, Ekonomifakta och SCB
Omslagsbild: OlaSkold/mostphotos.com

Mest uppskattat i Täby kommun enligt invånarna:

  • Tillgång till natur och grönska
  • Universitet och högskoleutbildning inom rimligt avstånd
  • Livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd

Se alla medelbetyg för ett urval av alla områden i Täby som mäts.

Källa: SCB


TUMME UPP
nedan visar andel höga betyg (8-10) och TUMME NER visar andel låga betyg (1-4) på en 10-gradig skala.

Täby plats 5 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

39 %

10 %

Täby plats 37 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

43 %

20 %

Täby plats 4 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

68 %

8 %

Täby plats 7 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

55 %

9 %

Miljötillståndet i Täby

Täby kommun hamnar på plats 11 av 290 i kommunrankning i miljöbarometern år 2019.

Källa: Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Se hela rankinglistan i Sverige