Uppsala län

Uppsala län

Hur är det att leva och bo i kommunerna i Uppsala län?

Uppsala län är till landytan det 15:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 8 208 kvadratkilometer, vilket är 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Uppsala.

Källa: ekonomifakta.se

UPPSALA - Bäst att bo

I Uppsala län* tycker invånarna att det är bäst att leva och bo i Uppsala kommun
Bäst att bo

UPPSALA - Rekommenderar

I Uppsala län* är det Uppsala kommun som flest vill rekommendera
Rekommendera

ÖSTHAMMAR - Tryggast

I Uppsala län* anses Östhammar vara den tryggaste kommunen att bo i
TRYGGAST

HÅBO - Bebyggelse

I Uppsala län* anses Håbo ha den mest trivsamma bebyggelsen

BEBYGGELSE

* Statistiken ovan baseras på SCBs årliga kommunundersökning där 135 kommuner i Sverige deltog år 2019 och den totala svarsfrekvensen var 41%. I Uppsala län deltog 6 av 8 kommuner, se vilka nedan. Ett OSU drogs ur varje kommun i åldrarna 18-84 år. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare, 1 200 personer i kommuner med 10 000 – 59 999 invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 invånare eller fler. 

Omslagsfoto Ola Sköld/mostphotos.com, Östhammar mostphotos.com, Håbofoto R-Stenberg/mostphotos.com

Kommuner (med i SCBs mätning markerat i blått):

OBS! Kommunsidorna är under uppbyggnad och därför går det inte att klicka på dem just nu.

  • Enköping
  • Heby
  • Håbo
  • Knivsta
  • Tierp
  • Uppsala
  • Älvkarleby
  • Östhammar