Värmdö

Värmdö

Hur är Värmdö som en plats att leva och bo på?

 

 

  • Värmdö kommundelar: Djurö, Gustavsberg, Ingarö, Möja, Nämdö, Värmdö
  • Antal invånare (2019): Cirka 45 000 personer (snitt Sverige: 35 612 personer)
  • Hushåll (2018): 40,1% ensamstående, 52,7% sammanboende och 7,3% övriga hushåll (rikssnitt 46,6% ensamstående, 46,5% sammanboende och 6,9% övriga)
  • Skattesats (2020): 31,26 % (rikssnitt 32,28)
  • Genomsnittlig inkomst (2018) 20-64 år: 33 208 kr/mån före skatt (rikssnitt 27 966 kr/mån)

Källa: Värmdö kommun, Ekonomifakta och SCB
Omslagsbild: OlaSkold/mostphotos.com

Mest uppskattat i Värmdö kommun enligt invånarna:

  • Tillgång till natur och grönska
  • Räddningstjänsten
  • Utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd

Se alla medelbetyg för ett urval av alla områden i Värmdö som mäts.

Källa: SCB


TUMME UPP
nedan visar andel höga betyg (8-10) och TUMME NER visar andel låga betyg (1-4) på en 10-gradig skala.

Värmdö plats 37 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

27 %

21 %

Värmdö plats 35 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

42 %

21 %

Värmdö plats 27 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

54 %

13 %

Värmdö plats 56 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

40 %

18 %

Miljötillståndet i Värmdö

Värmdö kommun hamnar på plats 124 av 290 i kommunrankning i miljöbarometern år 2019.

Källa: Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Se hela rankinglistan i Sverige