Västermanlands län

Västmanlands län

Hur är det att leva och bo i kommunerna i Västmanlands län?

Västmanlands län är till landytan det 19:e största länet i landet. Västmanlands län består av 10 kommuner och har en landareal på 5 145 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Västerås.

Källa: ekonomifakta.se

KUNGSÖR och HALLSTAHMMAR - Bäst att bo

I Västmanlands län* tycker invånarna att det är bäst att leva och bo i Kungsör och Hallstahammar kommun
Bäst att bo

HALLSTAHAMMAR - Rekommenderar

I Västmanlands län* är det Hallstahammar kommun som flest vill rekommendera
Rekommendera

KUNGSÖR - Tryggast

I Västmanlands län* anses Kungsör vara den tryggaste kommunen att bo i


TRYGGAST

KUNGSÖR och ARBOGA - Bebyggelse

I Västmanlands län* anses Kungsör och Arboga ha den mest trivsamma bebyggelsen
BEBYGGELSE

* Statistiken ovan baseras på SCBs årliga kommunundersökning där 135 kommuner i Sverige deltog år 2019 och den totala svarsfrekvensen var 41%. I Västmanlands län deltog 4 av 10 kommuner, se vilka nedan. Ett OSU drogs ur varje kommun i åldrarna 18-84 år. Som standard drogs ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare, 1 200 personer i kommuner med 10 000 – 59 999 invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 invånare eller fler. 

Foton: Arboga/Michael Erhardsson/mostphotos.com, Kungsör mostphotos.com, Hallstahammar Daniel_Lillman/mostphotos.com och Kungsör hus Christina Idling/mostphotos.com

Kommuner (med i SCBs mätning markerat i blått):

OBS! Kommunsidorna är under uppbyggnad och därför går det inte att klicka på dem just nu.

  • Arboga
  • Fagersta
  • Hallstahammar
  • Kungsör
  • Köping
  • Norberg
  • Sala
  • Skinnskatteberg
  • Surahammar
  • Västerås