Vaxholm

Vaxholm

Hur är Vaxholm som en plats att leva och bo på?

 

 

  • Vaxholm kommundelar: Vaxholm, Resarö, Rindö, Kullö, Tynningö, Skarpö
  • Antal invånare (2019): Cirka 12 003 personer (snitt Sverige: 35 612 personer)
  • Hushåll (2018): 39,2% ensamstående, 54,4% sammanboende och 6,4% övriga hushåll (rikssnitt 46,6% ensamstående, 46,5% sammanboende och 10,2% övriga)
  • Skattesats (2020): 31,86 % (rikssnitt 32,28)
  • Genomsnittlig inkomst (2018) 20-64 år: 38 283 kr/mån före skatt (rikssnitt 27 966 kr/mån)

Källa: Vaxholm kommun, Ekonomifakta och SCB
Omslagsbild: Bengt Nyman 

Mest uppskattat i Vaxholm kommun enligt invånarna:

  • Tillgång till natur och grönska
  • Trygghet och säkerhet från att utsättas för brott (hot, rån, misshandel)
  • Kan vistas tryggt och säkert utomhus på kvällar och nätter

Se alla medelbetyg för ett urval av alla områden i Vaxholm som mäts.

Källa: SCB


TUMME UPP
nedan visar andel höga betyg (8-10) och TUMME NER visar andel låga betyg (1-4) på en 10-gradig skala.

Vaxholm plats 25 av 135 kommuner i Sverige 2019 - se hela rankinglistan i Sverige

33 %

19 %

Vaxholm plats 5 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

74 %

4 %

Vaxholm plats 22 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

61 %

12 %

Vaxholm plats 9 av 135 kommuner i Sverige 2018 - se hela rankinglistan i Sverige

56 %

14 %

Miljötillståndet i Vaxholm

Vaxholm kommun hamnar på plats 83 av 290 i kommunrankning i miljöbarometern år 2019.

Källa: Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Se hela rankinglistan i Sverige